Bakstugeföreningen

Här finns möjlighet att baka i vedeldad bakugn.

Föreningen bildades ungefär samtidigt som bakstugan byggdes 1987. Anledningen till att föreningen och stugan kom till var ett allt större behov och efterfrågan av att få baka tunnbröd. Bagarstugan går att hyra för bakning.

Medlemsavgift 250 kr per år/hushåll, betalas in på plus-giro 641808-1, märk med ditt namn. Sen betalar man 200 kr/dag. Icke medlemmar betalar 300 kr/dag. Sätt helst in på plusgirot, i andra hand kontant på plats i bakstugan. 

För mer information/ kontakt:
Gudrun Andreasson 072 741 82 59