Norråker kan erbjuda en mängd olika sevärdheter.

I området runt Tåsjön finns en stor mängd sevärdheter, allt från blommor till gamla bovallar. Det finns flera fina badplatser och raststugor att besöka. Även ett museum med gamla ting finns att besök på Skansnäset eller varför inte göra ett stopp vid Idestugan och ta en titt på slöjd och hantverk.

Vintertid finns det en mängd olika rastplatser och vindskydd lättillgängligt med skoter,hundspann eller skidor.

 • Orkideèr Nornan och Guckuskon »
 • Storfallet »
 • Lapplia »
 • Inge Badplats »
 • Elakedet »
 • Norråkers badplats »
 • Svartliden »
 • Vitliden »
 • Sjoutåkoja »
 • Naturplats Inge»
 • Midsommarfjället »
 • Boerna runt Norråker »

Nornan och Guckuskon

Nornan och Guckuskon är två orkidésorter som finns utmärkta i skogarna runt Norråker. Området runt blommorna är avgränsat och fredat med spångar att gå på för att inte trampa sönder något. Nornan blommar i slutet av maj och början av juni, Guckoskon blommar i mitten av juni

Storfallet
Storfallet är en vacker rastplats vid Saxälven som ligger mycket naturskönt. Här kan du bada i ett naturligt äventyrsbad.

Vattnet brukar vara flera grader varmare här än nere i Tåsjön. Har finns också både rastmöbler och grillplatser. Storfallet är ett populärt badställe för den som är simkunnig. Påpekas bör att det vid själva fallet är djupt vatten och att det inte finns några skyddsräcken, så tänk på det om ni har små barn med er.

Enkel vägbeskrivning: Om ni utgår från Idéstugan, så kör ni vägen mot Borgafjäll ca 2,8 km. Strax bortom byn Saxåmon viker ni av till vänster och kör ca 1 km. Därefter tar ni av till höger och följer Saxälven i ca 4,6 km.

En skylt med texten Storfallet finns uppsatt vid landsvägen där du sedan går över ett antal små broar fram till själva rastplatsen. Var aktsam med elden och plocka med dig dina sopor därifrån. Ett dass (TC) finns invid vägen.

OBS! För närvarande råder totalt fiskeförbud i Saxälven!

Till sist önskar vi Dig en angenäm tur.

Lapplia Bygdemuseum
Besök Lapplias Bygdemuseum med fantastisk utsikt över Tåsjön och se mer än 20 000 bruksföremål från 1600-tal och framåt.

Lapplia Bygdemuseum är unikt med sina sällsynta samlingar av nyttoföremål som förr användes på nästan varje gård. Hundratals radioapparater, fångstsaxar, sågar och motorsågar, seldon och mjölkmaskiner och massor av andra saker som har räddats till eftervärlden tack vare makarna Reidar och Ragna Lindman.

– Bagarstuga för tunnbrödsbak
– Rökbastu för rökning av kött och fisk
– Put and take fiske
– Uthyrning av kanoter och båtar, med eller utan motorer
– Vedeldad bastu

Ring och boka på telefon 070 252 08 69

Inge Badplats
Badplatsen där de små kan bada i ett grunt och varmt vatten

Inge är det barnvänliga bad alternativet med grunt och varmt vatten där ni kan ha en god överblick. Badplatsen ligger 3 km från Norråker. Med grillplats, vindskydd och omklädningsrum.

Elakedet
Naturligt äventyrsbad

Elakedet är ett naturligt äventyrsbad bland hällarna och forsarna i Sjoutån. Detta är inte en badplats för de mindre barnen, man bör vara simkunnig.

Norråkers badplats
En badplats mitt i byn

Badet ligger nere vid sjön i anslutning till Bävercampen, på badplatsen finns omklädningsrum, grillplats, gungor och lekställning.

Ett lättillgänglig bad med sandstrand och brygga.

Svartliden
En stuga mitt i vildmarken

Svartliden är en stuga som Norråkers skoterklubb byggt upp längs med Bäverleden mot Borgafjäll, stugan står öppen så gör gärna ett besök.

Vitliden
Grillkåta och vindskydd med grillplats ca 3 km från Norråker.

Det perfekta utflyktsmålet vintertid, ni tar er lätt dit med skoter eller skidor.

Sjoutåkoja
En liten stuga vid Sjoutån

Kojan står vid Sjoutåns strand och är öppen för de som vill titta in. Stugan byggdes under ett projekt på plats och är ett mysigt och lättollgängligt utflyksmål året om.

Naturplats Inge
En grillplats vid Saxån

Vindskyddet och grillplatsen ligger alldeles vid stranden av Saxälven. Det går att köra bil ända fram. På platsen finns det t.o.m ett ute dass.

Grillplatsen är resultatet av ett EU projek som byaföreningen drev, ett utmärkt ställe att stanna och fika vid under fisketuren.

Midsommarfjället vandringsled
Vandringsleden till Midsommarfjället går intill tjärnar, över myrar, genom grov granskog, uppför genom fjällbjörkskogen, för att till slut nå områdets högsta punkt Midsommarfjället, 742 meter över havet.

Längs en ca 300 m lång sträcka sammanfaller vandringsleden med den kryssmarkerade vinterleden. Skylt finns där lederna skiljs åt igen. Leden går väst Nedre Granbacktjärn (530 m ö h) genom gammal, gles, grov granskog (ca 300 år). Skogen består av frisk ristyp med bestånd av ekbräken- och örtristyp vid bäck och surdråg. Trädslagen är nästan uteslutande gran. Lövinslaget är glest och består av björk med inslag av sälg.

Området bär spår av tidig dimensionsavverkning, troligen från början av 1900-talet. De flesta granar är bevuxna av tagel-, man- och granlavar. Under granlågor kan man även få se Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) och Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), bägge hotkategori 4, samt Lappticka (Amylocystis lapponica) hotkategori 3.

Vid 650 m ö h övergår skogen till ren fjällskog med myrar och råkar tills fjällbjörkskogen och kalfjället tar vid. Denna urskogsartade naturskog med levande, döende och döda träd i olika nedbrytningsfaser och olikåldrighet innehåller också en stor artrikedom inom både flora och fauna.

Av ovan nämnda skäl måste en viss försiktighet och hänsyn tas till ömtåliga växter. Ungefär halvvägs efter leden, som är ca 4 kilometer lång, finns en iordningsställd rastplats. En raststuga med kamin, samt TC finns också c:a 150 m innan man når toppen på Midsommarfjället. En utmärkt kallkälla finns i stugans omedelbara närhet.

Utsikten från toppen av fjället är (vid klar väderlek) fantastisk! Här syns bland annat fjälltoppar i södra Lappland, Frostviken och Hotagen. Genoom att visa hänsyn till naturen och inte skräpa ner skapas förutsättningar för människor att besöka och njuta av vår underbara natur även i framtiden.

Info: Norråkers Handel, Utposten eller Macken

Boern runt Norråker

Ett försök att sätta något på pränt medans det ännu finnskunskap att hämta i ämnet. Det som här följer är inte att se som ett färdigt alster. Tvärtom. Min förhoppning är att minnesgoda läsare skall lägga till vad de vet och hört berättas. Bra är också om felaktigheter i texten kan rättas till. Vill du ha hjälp med skrivandet ställer jag gärna upp. Hör av dig ! Sune Lind tel. 070-362 63 16

Fäbodarna anlades för att kreaturen sommartid skulle kunna finna foder utan att det inkräktade på det som skulle bärgas hemmavid för vinterns behov. Avståndet till byn var så pass tilltaget att djuren inte i första taget letade sig hem.Tillgången till gott skogsbete var säkert också viktigt vid valet av plats för fäbodarna.

I fortsättningen kan jag inte låta bli att lämna begreppet fäbodar och istället använda Tåsjömålets klangfullare, boern. Där inte annat uppges har jag fotat själv.

Kartbilderna är hämtade från ”Karta öfver alla ägorna till hemmanen Norrby Nr2 och 3 uti Tåsjö socken, Fjällsjö tingslag af Västernorrlands län, upprättad vid laga skifte åren 1910-1914 af Carl Högberg, Lantmäteriauskultant, vikarie för distriktlantmätaren i Ramsele distrikt A.H.L.Andersson” 

Då många fäbodar uppfördes efter kartans tillkomst finns de naturligtvis inte inritade.

Innehållet är följande:
Gamboern
Gränbärgsboern
Ysterboern och Västerhusa
Nyboern
Stortägen och Onbäcken

Läs mer om Boern runt Norråker här.