Norråker utvecklas

NORRÅKER (JT) Norråker är byn som aldrig ger sig. Trots motgångar från kommunen som valt att lägga ner förskolan kämpar byborna med att få inflyttning och sätta mer fart på besöksnäringen bl a genom en bättre marknadsföring. Ett EU-finansierat projekt som möjliggjorts genom Leader3sam ska utveckla och rusta Norråker för en hållbar framtid. Mona Eriksson har anställts för att arbeta med utveckling på olika sätt.

– Vi har börjat med att skicka ut brev till ägare som har tomma hus och uppmanat dem till att sälja eller hyra ut. Vi har redan fått svar från en person som är villig att hyra ut sitt hus, men folk älskar ihjäl sin by och vill inte sälja huset trots att man kanske inte är där alls. Det återstår flera brev att skicka ut, så vi får se, säger Mona Eriksson, som just påbörjat jobbet.

Johannes Collin från styrelsen i Övre Tåsjödalen Framtidsförening som driver projektet är en av många engagerade i Norråker.

– Det här med att förskolan försvunnit sätter käppar i hjulet. Hur ska vi kunna locka folk när det inte finns ordnat för de små barnen? Det måste finnas förutsättningar för folk att flytta hit. Det gäller att visa på alla aktiviteter som finns. Det är också så att fler svenskar semestrar i Sverige när det är dyrare att resa utomlands. Vi har vandringsleder, draghundar, en fantastisk jaktskyttebana, fiske, lugn och ro. Det är infrastrukturen som begränsar för det finns inte tillräckligt med boende, säger Johannes.

– Campingen som hör till föreningen söker en arrendator. Helst vill vi sälja den tillsammans med Utposten, restaurangen som är privatägd. Det kan ju vara något för en inflyttare, säger Johannes hoppfullt.

Vintertid är samhället känt för slädhundstävlingar, och människor kommer från hela Europa. Sommarturismen har ökat. Trots att den populära Vildmarksvägen inte går genom Norråker, ser byn möjligheter till samverkan. Det skulle gå att göra en avstickare från vägen upp till Gäddede. Det finns ju en bro över Tåsjön. – Vi får arbeta med att få upp skyltar som visar på möjligheten, säger Johannes.

Han berättar om en familj från Indien som var osäkra på om det gick att bada i sjön. ”Är det rent? Kan kvinnor bada här”, ”Ja!” blev svaret – och så hoppade hela familjen i – med kläderna på.

Idéstugan i Norråker visar på aktivitet. Allt började för ett år sedan och jobbet med att forma ett projekt kom igång. En återträff var väl besökt, också byns alla barn fanns på plats för att uttrycka sin vilja. Arbetsgrupper har bildats med olika teman.

– Det roliga är att väldigt många ville engagera sig mer i utvecklingen. En grupp arbetar med att få till en fritidsgård, många är engagerade i vandringslederna, jag jobbar mycket med ett bokningssystem och en hemsida. Det är fantastiskt roligt när vi har öppet i Idéstugan flera dagar. Hit kommer t ex då och då en fransman som kan tänka sig att flytta hit och han tränar svenska när han pratar med mig, berättar Mona.

Norråkers föreningar samverkar, en del mer, andra mindre. Spannet i intressena är brett, från PRO till båtklubben, skoterklubben och jaktskytteföreningen, men också företagare.

– Nästa år ska det bli invigning av Vitterstigen, som anläggs nära byn så att fler ska kunna ta sig ut. Det blir en av många leder med vindskydd, säger Johannes.

Målen för Norråkers utveckling är satta: I Norråker ska alla fönster lysa och alla hus vara bebodda när utvecklingen har gått vidare, nya företag har startat, det är fler besökare och gästnätter och ännu fler har blivit ambassadörer för sin by.

I Norråker bor 115 personer, de flesta över 50 år, och så finns det nio skolåldersbarn och nio småbarn. Men förskolan saknas.

Källa: Jämtlands Tidning, Inger Kraft Etzler

Förskola i Norråker 2019

STRÖMSUND (JT) Ett medborgarförslag från föräldrar och boende i Norråker, Övre Tåsjödalen, om att åter öppna förskolan som lades ner 2018 har fått svar av barn- kultur- och utbildningsnämnden. ”Barn- kultur- och utbildningsnämnden har ej för avsikt att starta upp en ny förskola i Norråker på grund av barnantal och kostnader.” Nämnden säger att om kommunfullmäktige ändå fattar beslut att öppna en förskola i Norråker igen så behöver förvaltningen ett tillskott med 758 000 kronor per år. Uträkningen förkastas av medborgarna/föräldrarna i Norråker. Det har fötts flera barn, och kostnaderna är inte relevanta, menar Jimmy Jonsson i ett skarpt inlägg på facebook. Han säger att uteplats med lekutrustning redan finns, medan nämnden upptagit en kostnad på 100 000 kr. Skrivare, möbler, lokalvård och tjänster är andra poster som ifrågasätts av föräldrarna. Dessutom säger Jimmy Jonsson i sitt inlägg: ”Åtta barn med föräldrar får åka 2-3000 mil om året för att skjutsa och lämna barnen i Kyrktåsjö.” Johannes Collin tillägger: ”Strömsunds kommun vill med ”Heja Strömsund” att fler ska flytta till kommunen samtidigt som de sätter käppar i hjulen för de i centralortens periferi som vill åt samma håll”.

Får Norråker sista ordet i fullmäktige – eller lagt kort ligger?

Källa: Jämtlands Tidning, Inger Kraft Etzler