Våra ambassadörer

Bakgrund till projektet:

Norråker med omnejd präglas av en stark historik med engagemang, kreativitet, glädje och drivkraft. Idag står vi inför ett generationsskifte där de som drivit utvecklingen förut gått i pension och den nya yngre generationen vill fortsätta driva vår tillväxt och ser ett behov av kraft i det utvecklingsarbetet.

Bara i Norråker finns idag fjorton små företag och sju föreningar som driver samhällsfunktioner, evenemang och aktiviteter. Vi är stolta över vår bygd och vårt arbete och vi har kommit till en punkt där vi behöver nya resurser för att bibehålla takten i vår tillväxt.

När förskolan lades ner 2018 blev behovet av utveckling och inflyttning konkret. I samma veva kom flera av byns företag och föreningar fram till att om de ska finnas kvar i framtiden så behövs påfyllning av yngre människor. Många invånare är äldre och om nya inte tillkommer så kommer bygden tappa för mycket invånare för att vara livskraftig. Ett behov av någon som kan koordinera och utveckla befintliga evenemang har uppstått allt eftersom evenemangen, som vintermarknad, hemvändardagar och draghundstävlingar växer.

Vårt Projekt:

Hållbar Framtid i Övre Tåsjödalen

Aktiviteter:

1. Etablera infrastruktur för besöksnäring och marknadsföring

2. Flytta hit

3. Etablera en hållbar ekonomisk strategi för framtiden